Ujian Bahan

Laporan Ujian

EN263: Cara rasmi untuk menunjukkan kepingan akrilik barang kebersihan memenuhi keperluan standard kualiti Kesatuan Eropah.

 UL94 dan UL746C: Menunjukkan prestasi tahan aus dan tahan api, terutama diterapkan pada industri perabot.